Αποτελέσματα

i

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα TSITour

Ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης που περιλαμβάνει μια Εκπαιδευτική Ενότητα με θέμα την Ανάπτυξη Έργου, που στόχο έχει να δώσει στους εκπαιδευόμενους τα κατάλληλα εργαλεία για να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν ένα έργο κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων ως εθελοντές, “Ντόπιοι Αφηγητές”. Το Πρόγραμμα θα αναπτυχθεί έπειτα από λεπτομερή ανάλυση:

α) των οφελών που είναι δυνατόν να έχει η τουριστική βιομηχανία από τους “ντόπιους αφηγητές”

β) των αναγκών που έχουν οι επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας

γ) της ένταξης των ηλικιωμένων και της αξιοποίησης τους

δ) των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και των ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό

ε) των καλών πρακτικών στον τομέα

Αυτό το παραδοτέο θα είναι αποτέλεσμα:

  • 60 συνεντεύξεων με επαγγελματίες του τουρισμού, εκπαιδευτές της ΕΕΚ και με εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού
  • 200 ερωτηματολογίων με επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κοινωνικούς τομείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ιδιωτικά ιδρύματα κοινωνικής αλληλεγγύης
  • 20 συνεντεύξεων με επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας που ασχολούνται με ηλικιωμένους
  • Συγκριτική αξιολόγηση, ανάλυση των υπαρχόντων μαθημάτων κοινωνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση εμπειριών ηλικιωμένων σε όλη τη ζωή
  • 4 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με ειδικούς όπως επαγγελματίες στον τουρισμό, εκπαιδευτές της ΕΕΚ στον τουρισμό ή τους κοινωνικούς τομείς, εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό και επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια δημοσίευση των κυριότερων ευρημάτων – “Κοινωνική Ένταξη των Ντόπιων Αφηγητών στην Τουριστική Βιομηχανία”.

Πλατφόρμα εκπαίδευσης TSITour, πηγές και πιλοτικές δοκιμές

Μια ενότητα και σχετικές πηγές που απευθύνονται σε εκπαιδευόμενους μαθημάτων ΕΕΚ του κοινωνικού τομέα, οι οποίες θα παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες για τη δημιουργία, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός έργου κοινωνικής παρέμβασης χρησιμοποιώντας τον τουρισμό ως μελέτη περίπτωσης. Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ελεγχθεί μέσω 2 πιλοτικών δοκιμών, στις οποίες θα συμμετάσχουν μαθητές της ΕΕΚ και ηλικιωμένοι που θα εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις. 

Αυτό το παραδοτέο θα δοκιμαστεί από 12 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 12 Εκπαιδευόμενους και 24 ηλικιωμένους μέσω διαδικτυακών και διαπροσωπικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας έτσι μια αποτελεσματική μεθοδολογία για τη μελλοντική χρήση του.

Θα αναπτυχθεί τελική δημοσίευση – “Εκπαιδευτική Ενότητα ΕΕΚ για την Ανάπτυξη Έργου για την Κοινωνική Ένταξη – Τουρισμός ως μελέτη περίπτωσης” – παρέχοντας ακριβή περιγραφή της μεθοδολογίας και των κύριων συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων του TSITour.

Also available on:

ELITPTES

Also available on:

ELITPTES

TSITour Newsletter

Newsletter 1

Available on:

ENELIT PT ES

Newsletter 2

Available on:

ENELIT PT ES

Newsletter 3

Available on:

ENELIT PT ES

Newsletter 4

Available on:

ENELIT PT ES

Newsletter 5

Available on:

ENELIT PT ES

TSITour Leaflet

Available on:

ENELIT PT ES

TSITour Leaflet 2

Available on:

ENELIT PT ES

Stories of places and lives:

 

As part of the project, extra videos in which older people told anecdotes and memories relating to some places in their cities were recorded

Greece

Italy

Portugal

Spain