Εταίροι

Ovar Forma

Πορτογαλία

Ο Ovar Forma είναι ο ιδιοκτήτης της Escola Profissional de Cortegaça, μιας σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της μάθησης, της έρευνας και του σχεδιασμού ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ατόμων μέσα από μια κατάλληλη προετοιμασία για την ενεργό επαγγελματική ζωή· προώθηση της προσέγγισης μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων· να αναλύει τις τοπικές ανάγκες όσον αφορά τη μάθηση·  να προωθήσουν ευκαιρίες μάθησης και να συνεργαστούν με τα εθνικά και ξένα ιδρύματα για την ανάπτυξη της ΕΕΚ. Σταδιακά, η επαγγελματική πιστοποίηση που παρέχεται από το ίδρυμα αποτέλεσε σημαντικό μέσο αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής αγοράς, η οποία απαιτεί πιο αναγνωρισμένους ανθρώπινους πόρους. Αυτό το ίδρυμα παρέχει την απάντηση σε αυτή τη νέα ανάγκη, επιτρέποντας στους μαθητές να αποκτήσουν μία καλύτερη πιστοποίηση προσανατολισμένη περισσότερο στον κόσμο της εργασίας.

www.eprofcor.com

CEPROF – Centros Escolares de Ensino Profissional Lda.

Πορτογαλία

Το CEPROF διαθέτει τη σχολή Escola Profissional de Espinho, μία σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και δημιουργήθηκε το 1990. Στόχος του είναι η προαγωγή των σχολικών κέντρων και εκπαιδευτικών σχολών. Σκοπός του είναι να συμβάλει στις προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευόμενων, προετοιμάζοντάς τους για την αγορά εργασίας. Προωθεί την προσέγγιση μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων και παρέχει ευκαιρίες μάθησης σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές ανάγκες. Οι κύριοι άξονες εκπαίδευσης είναι αυτοί που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού, για να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις της βιομηχανίας στις παράκτιες περιοχές από το Aveiro και το Πόρτο. Η εστίαση στην τεχνολογία είναι επίσης πολύ ισχυρή, ειδικά στη μηχανική και στην πληροφορική για να υποστηρίξει τη βαριά βιομηχανία της περιοχής του Porto-Gaia-Ovar. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα.

www.espe.pt

Fundación INTRAS

Ισπανία

Το Fundación INTRAS είναι ένα ισπανικό ιδιωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1994 και είναι αφιερωμένο στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων που υποφέρουν από προβλήματα ψυχικής υγείας και των ηλικιωμένων με γνωστική εξασθένιση. Το INTRAS αριθμεί περισσότερα από δέκα κέντρα που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες σε περίπου 1100 άτομα κάθε χρόνο, συμπεριλαμβάνοντας ημερήσια φροντίδα,  στέγαση, κέντρα αποκατάστασης, προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης κτλ. Μια ομάδα 157 ψυχιάτρων, ψυχολόγων, νευρολόγων, κοινωνικών λειτουργών και εκπαιδευτών εργάζεται μέσα στο INTRAS για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών, μέσω της υποστηρικτικής εργασίας, αλλά και μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Το ίδρυμα επικεντρώνεται στη διαδικασία αποκατάστασης για να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων και να τους βοηθήσει να ενταχθούν στην κοινωνία, τόσο στην κοινωνική όσο και στην επαγγελματική ζωή.

www.intras.es

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”

Ιταλία

Το CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO Το “DANILO DOLCI” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Παλέρμο, που γεννήθηκε το 1958 από την εμπειρία και το έργο του Danilo Dolci, κοινωνικού ακτιβιστή, κοινωνιολόγου, μη βίαιου και καινοτόμου εκπαιδευτικού. Ακολουθώντας την πορεία του, η CSC εργάζεται σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εστιάζοντας σε δύο βασικούς πυλώνες:

Τοπική ανάπτυξη, ξεκινώντας από τις ανάγκες της κοινότητας και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πιο μειονεκτούσες ομάδες-στόχους·

Δημιουργικότητα, προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση και χρήση νέων μεθοδολογιών για την ενδυνάμωση των νέων, των ενηλίκων και των επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, το έργο του Κέντρου βασίζεται στην Αμοιβαία Μαιευτική Μέθοδο, μια μεθοδολογία έρευνας και αυτοανάλυσης χρήσιμη για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής.

Το CSC έχει μακρόχρονη εμπειρία σε έργα και πρωτοβουλίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  • Εκπαίδευση;
  • Κοινωνική ένταξη και Ενεργός πολίτης
  • Ενδυνάμωση των νέων
  • Επιχειρηματικότητα και Κινητικότητα

danilodolci.org

KMOP – Social Action and Innovation Centre

Ελλάδα

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας με έδρα τη Αθήνα, αποτελεί μία από τις μακροβιότερες ΜΚΟ με 40 χρόνια πείρας στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (ψυχική υγεία, παράνομη διακίνηση, εκφοβισμός, απασχόληση / φτώχεια), η τεχνογνωσία μας αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Απασχόλησης, της Φροντίδας & Ευεξίας και της Επιστημονικής Έρευνας και ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων με ίσες ευκαιρίες για όλους. Το όραμά μας είναι ένας κόσμος που βασίζεται στην ακεραιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ατομική ευημερία. Το ΚΜΟΠ έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με ομάδες-στόχους των ηλικιωμένων και των φροντιστών, προκειμένου να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική τους ένταξη.

www.kmop.gr

DEFOIN

Ισπανία

Το DEFOIN γεννήθηκε το 2009 με την ιδέα της προώθησης της Κατάρτισης για την Απασχόληση και την Εισαγωγή εργαζόμενων ατόμων και ανέργων. Μέσα από την ομάδα μας με υψηλά εξειδικευμένους επαγγελματίες αναλύουμε, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε κάθε έργο με τις καλύτερες εγγυήσεις επιτυχίας.

Το DEFOIN στοιχηματίζει στην κατάρτιση ως βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και διευκολύνει την ένταξη των ανθρώπων.

Το DEFOIN είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το DEFOIN διαθέτει ένα εθνικό δίκτυο περισσότερων από 100 εκπαιδευτικών κέντρων σε όλη την Ισπανία.

Το DEFOIN είναι μια εταιρεία κατάρτισης εξειδικευμένη στην παροχή εκπαιδευτικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας. Το DEFOIN προσφέρει στους πελάτες του τις ακόλουθες λύσεις:

  • Ανάλυση των παιδαγωγικών αναγκών.
  • Ανάπτυξη διδακτικών μεθοδολογιών για τη μάθηση.
  • Ανάπτυξη εξατομικευμένων περιβαλλόντων για μάθηση
  • Σχεδιασμός και επεξεργασία διδακτικών υλικών
  • Ψηφιοποίηση περιεχομένου

Ο κλάδος της εκπαίδευσης αλλάζει διαρκώς, οπότε η DEFOIN διαθέτει τμήμα του I + D + I όπου βρίσκει κανείς όλο και πιο προηγμένο περιεχόμενο. Έχουμε μία από τις πιο εξελιγμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, με υψηλό επίπεδο ελέγχου του περιεχομένου και του επιπέδου προσαρμογής.

Η DEFOIN έχει εξουσιοδοτηθεί ως Οργανισμός Απασχόλησης για να λειτουργεί για τους εργαζόμενους ως εργασιακός μεσολαβητής στην εξεύρεση και επίτευξη κατάλληλης απασχόλησης, καθώς και για να παρέχει στους εργοδότες τους κατάλληλους εργαζόμενους με τις επιθυμητές επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα.

defoin.es