Το TSITour έχει ως στόχο να αναπτύξει μια εκπαιδευτική ενότητα για τα μαθήματα ΕΕΚ στους τομείς της φροντίδας και της ευημερίας, ωφελώντας έτσι τόσο στους επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, όσο και τους ηλικιωμένους που βρίσκονται υπό κοινωνική φροντίδα.

TSITour

Στόχος του έργου

Τα στοιχεία της EUROSTAT δείχνουν ότι στην ΕΕ των 27 ο πληθυσμός γηράσκει: υπάρχουν περισσότερα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών παρά κάτω των 14 ετών, ο μέσος όρος ηλικίας αυξήθηκε από τα 38 έτη το 2001 σε 42,5 έτη το 2016 και εκτιμάται ότι το ποσοστό του πληθυσμού στην ΕΕ ηλικίας άνω των 85 θα τριπλασιαστεί από το 2016 έως το 2080.

Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο, το TSITour στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας ενότητας κατάρτισης στους τομείς φροντίδας και πρόνοιας. Στοχεύει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους ηλικιωμένους και μια νέα δυνατότητα να εισέλθουν πάλι ενεργά στην κοινωνία, επιτρέποντάς τους να γίνουν αφηγητές στον τουριστικό τομέα. Ταυτόχρονα, αυτό θα βοηθήσει την τουριστική βιομηχανία να παρέχει στους τουρίστες πιο αυθεντικές εμπειρίες που ως  αποτέλεσμα έχουν οικονομικά οφέλη για την ίδια, αλλά και τη σημαντική συμβολή της στη διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας των κοινοτήτων.

Το TSiTour πράγματι, θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ στη μεθοδολογία υλοποίησης έργων κοινωνικής παρέμβασης που χρησιμοποιούν τον τουρισμό ως μελέτη περίπτωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις αφηγηματικές δεξιότητες των ηλικιωμένων που βρίσκονται υπό κοινωνική φροντίδα και ενισχύουν την κοινωνική ένταξη τους. Οι δεξιότητες τους θα εφαρμοστούν στο τουριστικό πλαίσιο, επιτρέποντας στους τουρίστες να ακούσουν άμεσα τις ιστορίες του τόπου από τους ανθρώπους που τις έζησαν. Αυτό όχι μόνο θα αποτρέψει τα ηλικιωμένα άτομα από την απραξία, αλλά θα τους δείξει ταυτόχρονα ότι μπορούν να διατηρούν ένα σημαντικό ρόλο εντός της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατό να ενισχυθεί η ψυχοκοινωνική υγεία τους, καθώς και να  επωφεληθεί ο τουριστικός τομέας.

Το TSiTour σε αριθμούς:

επαγγελματίες του τουρισμού

εκπαιδευτές ΕΕΚ

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του τουριστικού τομέα που θα συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις

εκπρόσωποι εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κοινωνικούς τομείς, επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας και άτομα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις/ιδιωτικά ιδρύματα κοινωνικής αλληλεγγύης που θα απαντήσουν στα ερωτηματολόγια

συμμετέχοντες σε στρογγυλά τραπέζια

εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική δοκιμή σε 12 ιδρύματα, που θα παρακολουθούνται από 12 κοινωνικούς λειτουργούς και θα ασχοληθούν με την ένταξη 24 ηλικιωμένων

Σχετικά

Ο στόχος μας

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για επαγγελματίες με εστίαση στον τρόπο διαχείρισης ενός έργου κοινωνικής παρέμβασης που χρησιμοποιεί τον τουρισμό ως μελέτη περίπτωσης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ θα μάθουν πώς να βελτιώσουν τις δεξιότητες αφήγησης των ηλικιωμένων στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Έτσι, το αναμενόμενο όφελος είναι διπλό: από τη μία πλευρά, θα είναι δυνατό να προσφερθεί μια διαφορετική εμπειρία στους τουρίστες, παρέχοντας μία καινοτόμα “τουριστική attraction” για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να επανενταχθούν ως ενεργά μέλη στην κοινωνία ως «αφηγητές» στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας.

Οι στόχοι του TSITour είναι:

Δημιουργία μίας εκπαιδευτικής ενότητας

Δημιουργία μίας εκπαιδευτικής ενότητας για την “Ανάπτυξη Έργου για την Κοινωνική Ένταξη και Αξιοποίηση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κοινωνικής Βοήθειας” για σπουδαστές της ΕΕΚ στον τομέα κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (soft και hard skills) στους σπουδαστές ΕΕΚ για τη δημιουργία και την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη και αξιοποίηση

Καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών

Καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών ΕΕΚ για την αντιμετώπιση προκλήσεων στο χώρο εργασίας, με έμφαση στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης

Αύξηση της φήμης της ΕΕΚ

Αύξηση της φήμης της ΕΕΚ στον τομέα της φροντίδας και της ευημερίας

Αξιοποίηση του τουρισμού και των ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής βοήθειας

Αξιοποίηση του τουρισμού και των ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής βοήθειας, ως σημεία αφετηρίας για την τροποποίηση της τουριστικής βιομηχανίας και της στάσης ως προς την κοινωνική βοήθεια, μέσα από την αξιοποίηση των ηλικιωμένων ως εθελοντές, ντόπιοι αφηγητές για την τουριστική βιομηχανία

Αύξηση του αριθμού των εργαλείων κοινωνικής

Αύξηση του αριθμού των εργαλείων κοινωνικής ένταξης και των επωφελούμενων τους