Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση: γενικός έλεγχος και πρώτα βήματα για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ενότητας

Νοέ 4, 2020 | News

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου TSITour, λόγω των περιορισμών που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορονοϊού. Πλησιάζοντας προς το τέλος του πρώτου έτους του έργου, ήταν η κατάλληλη ώρα να ελεγχθούν και να συζητηθούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Οι εταίροι αναγνώρισαν ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα: η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έφερε η πανδημία δεν επηρέασε την ποιότητα των δραστηριοτήτων του έργου, οι οποίες προσαρμόστηκαν ως επί το πλείστον, σε μια νέα «απομακρυσμένη» μορφή χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα (τηλέφωνο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Skype, κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, το εταιρικό σχήμα συνόψισε όλες τις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, συλλογή καλών πρακτικών) οι οποίες τους οδηγούν τώρα στην δημοσίευση της έκθεσης «Κοινωνική Ενσωμάτωση των Τοπικών Αφηγητών στην Τουριστική Βιομηχανία». Κατά συνέπεια, τέθηκαν τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ενότητας TSITour στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) που αφορά τη δημιουργία έργων με θέμα την κοινωνική ενσωμάτωση. Οι εταίροι συζήτησαν για τη φάση του σχεδιασμού και τη μεθοδολογία της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πόρων. Στη συνέχεια, αναπροσαρμόστηκε το Σχέδιο Διάδοσης, δίνοντας περισσότερο «χώρο» στις διαδικτυακές δραστηριότητες και επίσης, προετοιμάστηκε ένα στρατηγικό πλάνο, σε περίπτωση που δε θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν διά ζώσης δραστηριότητες. Τέλος, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν απόψεις και να θέσουν ορισμένα σημεία που εκκρεμούν στη διαχείριση της ποιότητας του έργου, τα οποία σχετίζονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας και τα καθήκοντα του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Το έργο TSITour – Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ενσωμάτωση στον Τουρισμό, συμπεριλαμβάνοντας τους ηλικιωμένους ως τοπικούς αφηγητές για την Τουριστική Βιομηχανία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις| Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.