ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ TSITour

Φεβ 28, 2022 | News

Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022 οι εταίροι του έργου TSITour συναντήθηκαν στο Espinho της Πορτογαλίας για την τελευταία Διακρατική Συνάντηση πριν από την ολοκλήρωση του έργου.

Λόγω της πανδημίας Covid-19, τους τελευταίους μήνες οι εταίροι του έργου TSITour έχουν συναντηθεί διαδικτυακά για την παρακολούθηση της προόδου του έργου, οπότε η εν λόγω συνάντηση ήταν μια ευκαιρία να αποφασιστούν τα τελευταία βήματα από τη συνεδρίαση αυτοπροσώπως.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, συζητήθηκαν οι δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν μέχρι στιγμής, αξιολογώντας την ποιότητα των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν και καθιερώνοντας τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της τελευταίας δραστηριότητας: τη δημοσίευση της ενότητας «Επαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη σχεδίων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης – Τουρισμός ως μελέτη περίπτωσης»

Τον περασμένο χρόνο, σε κάθε χώρα εταίρο πραγματοποιήθηκε η πιλοτική φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος TSITour για τη διάρθρωση και την παρακολούθηση ενός σχεδίου κοινωνικής ένταξης στον τουριστικό τομέα, με τη συμμετοχή ηλικιωμένων και σπουδαστών από τον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας. Οι φοιτητές παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στη συνέχεια τα προγράμματα που συνέλαβαν και υλοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες με την υποστήριξη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και στον τομέα κοινωνικών οργανώσεων που επιτρέπουν τη συμμετοχή των ηλικιωμένων χρηστών τους. Στόχος ήταν να δοκιμαστεί η μεθοδολογία της αφήγησης ιστοριών στον τουριστικό τομέα, ώστε να επανενταχθούν οι ηλικιωμένοι στην κοινότητα, καθιστώντας τους φορείς της ιστορίας, του πολιτισμού και των παραδόσεων που συνδέονται με τις τοπικές περιοχές και, ταυτόχρονα, να στηριχθεί ο τουριστικός τομέας, παρέχοντας στους τουρίστες περισσότερες αυθεντικές εμπειρίες.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακρατικής συνάντησης, συζητήθηκαν οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με τους φοιτητές και τους ηλικιωμένους και έγινε απολογισμός της κατάστασης όσον αφορά τη δημιουργία ενός Σώματος ηλικιωμένων εθελοντών που μπορούν να συνεχίσουν να αναπαράγουν τις δραστηριότητες σε κάθε χώρα εταίρο. Εξετάστηκαν οι διαχειριστικές και οικονομικές πτυχές του έργου, εξετάστηκε η ποιότητα των αποτελεσμάτων που αξιολογήθηκαν και προγραμματίστηκαν οι επόμενες εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού και διάδοσης.

Τέλος, η συνάντηση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για να συζητηθούν οι επερχόμενες ευκαιρίες συνεργασίας στο θέμα του τουρισμού ως κινητήριας δύναμης για κοινωνική ένταξη, δεδομένων των θετικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων που παράγει η κοινοπραξία.

TSITour – Κατάρτιση για την κοινωνική ένταξη στον τουρισμό, με την ένταξη των ηλικιωμένων ως τοπικών αφηγητών για την τουριστική βιομηχανία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + (Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συνεργασίες | Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου κύκλου μαθημάτων κατάρτισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αφήγησης στους ηλικιωμένους για την κοινωνική ένταξή τους στην κοινωνία.

ΕΤΑΙΡΟΙ