Πρώτη συνάντηση στην πόλη Espinho της Πορτογαλίας για το έργο TSITour, που στοχεύει στην ανάπτυξη των αφηγηματικών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων

Μαρ 24, 2020 | News

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι τα ηλικιωμένα άτομα δεν έχουν αρκετό χώρο εντός της κοινωνίας; Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι η χώρα σας ίσως, δεν είναι το ιδανικό μέρος για τους ηλικιωμένους; Το έργο TSITour στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων. Η σύμπραξη αποτελείται από ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας (εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί φορείς, διαχειριστές έργων κ.λπ.), που προέρχονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, το έργο TSITour στοχεύει να εκπαιδεύσει άτομα που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στις μεθόδους υλοποίησης έργων που θα αναπτύξουν/ενισχύσουν τις αφηγηματικές δεξιότητες των ηλικιωμένων που λαμβάνουν κοινωνική φροντίδα, προωθώντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία. Ως πρώτο βήμα, οι εταίροι συναντήθηκαν στο Espinho της Πορτογαλίας, στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2020 για να καθορίσουν τις απαραίτητες ερευνητικές δραστηριότητες προκειμένου να ολοκληρωθεί η συλλογή των καλών πρακτικών και των συνεντεύξεων με επαγγελματίες από δύο διαφορετικούς κλάδους, τον κλάδο του τουρισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.

Ενημερωθείτε για τα επόμενα βήματα του έργου από την ιστοσελίδα του TSITour: https://tsitour.eu/el/

καθώς και από τη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/TSITour-104844117830881/

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

oikonomou.s@kmop.gr